Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Szkolnictwo w Bedoniu ma długą historię, sięga ono bowiem lat dwudziestych XX wieku. Wtedy to powstała pierwsza szkoła na tym terenie. Plac pod jej budowę ofiarował p. Roman Korwin-Kochanowski, ówczesny właściciel ziem bedońskich. Usytuowana była ona w miejscu obecnej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedoniu Wsi. Pierwszym kierownikiem szkoły była p. Janina Polasikiewiczówna-Krygier. Po II Wojnie Światowej jej następcą został p. Mieczysław Cichecki.

Pierwsza szkoła na ziemiach bedońskich.

W roku 1936 poświęcono pierwszy sztandar szkoły w Bedoniu, a p. Janina Polasikiewiczówna-Krygier gościła ks. Biskupa Kazimierza Tomczaka. Nauka w tej 6-oddziałowej placówce odbywała się do roku 1947. Wówczas to na ulicę Mostową 20 przeniesiono drewniany barak z Wiśniowej Góry, który został zaadoptowany na nową szkołę. Placówka ta funkcjonowała do roku 1993. Kolejno kierowali nią po p. Mieczysławie Cicheckim: p. Henryk Muszyński, p. Helena Napolska, p. Jolanta Wojciechowska, p. Iwona Perka.

Budynek szkoły przy ulicy Mostowej.

Budynek szkoły przy ulicy Mostowej.

Decyzja o rozpoczęciu budowy nowej placówki została podjęta przez pierwszą niezależną Radę Gminy z wójtem Piotrem Kochanowskim. Stało się to dopiero w 1989, po przemianach politycznych, jakie nastąpiły wówczas w Polsce. Jednak Społeczny Komitet Budowy Szkoły z przewodniczącym Michałem Korwin-Kochanowskim na czele już wcześniej przystąpił do prac związanych z dokumentacją dotyczącą nowej placówki. Zajął się również wykupem ziemi pod budowę, a także zbiórką środków finansowych na ten cel.

Budowa nowej szkoły.

Budowa nowej szkoły.

6 czerwca 1992 roku Biskup Senior ks. dr Józef Rozwadowski poświęcił kamień węgielny, który został wbudowany w mury nowej szkoły. Biskup Senior od samego początku był Dobrym Duchem budowy naszej szkoły. 4 września 1993 roku miała miejsce uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego w nowym budynku. Pierwszym dyrektorem tej szkoły była p. Iwona Perka. W 1994 roku Rada Szkoły podjęła inicjatywę nadania szkole w Bedoniu imienia. Wśród wielu propozycji osoba Ojca Świętego okazała się największym autorytetem i wzorem dla uczniów. W maju ustanowiona została przez Radę Gminy uchwała o nadaniu szkole w Bedoniu imienia Jana Pawła II. Rozpoczęto działania, których celem było uzyskanie zgody Stolicy Apostolskiej na przyjęcie za patrona Ojca Świętego. Decyzja taka zapadła 31 grudnia 1994 roku.

Przygotowując się do przyjęcia imienia przez szkołę, wykonano sztandar i tablicę pamiątkową. Przeprowadzony został również konkurs wiedzy o Ojcu Świętym, którego laureatki: Ola Woźniak i Marta Kochanowska wyjechały w nagrodę na spotkanie z Janem Pawłem II. W dniach 30.09 – 8.10.1995 roku miała miejsce pielgrzymka do Watykanu. Na prywatnej audiencji został wręczony Ojcu Świętemu dar: miniatura tablicy pamiątkowej z podpisami uczniów szkoły.

październik 1995 – wizyta u Ojca Świętego Jana Pawła II

Październik 1995 – wizyta u Ojca Świętego Jana Pawła II.

21 października 1995 roku Jego Ekscelencja Arcybiskup Łódzki, ks. dr Władysław Ziółek odprawił Mszę Św. w intencji szkoły, dokonał poświęcenia sztandaru i tablicy pamiątkowej. Tego dnia nastąpiło uroczyste przyjęcie przez naszą szkołę imienia Jana Pawła II.

21 października 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie Szkolnej Izby Pamięci poświęconej patronowi szkoły Janowi Pawłowi II. W Izbie znajdują się liczne pamiątki  po konkursach, naszych pielgrzymkach, a także dyplomy i nagrody uczniów.

31 października 2013 roku nastąpiło otwarcie wielofunkcyjnego boiska „ Orlik”.

Do 31.03.1996 dyrektorem szkoły była Iwona Perka, a następnie:

  • od 1.04.1996 do 31.08.1997 – Anna Rosłaniec,
  • od 1.10.1997 do 31.08.2008 – Gabriela Pietraszczyk–Ochman,
  • od 1.09.2008 do 31.08.2018 – Małgorzata Sarzyńska,
  • od 1.09.2018 funkcję tę sprawuje Jolanta Kuśmirek.