Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Patron

21 października 1995 roku naszej szkole nadano imię Jana Pawła II. Jego Ekscelencja Arcybiskup Łódzki ks. dr Władysław Ziółek odprawił mszę świętą w intencji szkoły, dokonał poświęcenia sztandaru i tablicy pamiątkowej. Był to szczególny dzień dla całej społeczności szkolnej. Nie ma osoby, która budziłaby tak wiele zainteresowania jak Jan Paweł II – papież Polak. Dla współczesnego człowieka był On głosicielem Prawdy i świadkiem cywilizacji miłości. My, społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu wierzymy, że niezmierzona miłość naszego Patrona, której ziarnami wszystko i wszystkich obsiewał, będzie kiełkowała w naszych sercach. Krople Jego wielkiej mądrości będą opadać na nasze głowy, abyśmy wchodzili w nowy, dojrzalszy świat. Opiekuj się nami, Janie Pawle II!

Najważniejsze fakty z życia i działalności naszego Patrona:

Jan Paweł II jako dziecko.

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Po ukończeniu tamtejszego gimnazjum, rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które zostały przerwane wybuchem wojny. W czasie okupacji pracował jako robotnik w fabryce sody kaustycznej ”Solvay” w Krakowie. Do połowy 1943 roku był związany z Teatrem Rapsodycznym. W 1942 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym UJ, które ukończył w 1946 roku. 1 listopada 1946 roku z rąk kardynała Adama Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w małej parafii w Niegowici, a w 1949 roku został przeniesiony do parafii Świętego Floriana w Krakowie, gdzie pracował jako duszpasterz akademicki. Bardzo aktywnie uczestniczył w obradach II Soboru Watykańskiego. Szybko dostrzeżono talent i wszechstronność młodego Ojca Soborowego, toteż już w 1967 roku z rąk papieża Pawła VI otrzymał kapelusz kardynalski.

16 października 1978 roku został wybrany papieżem. Jego pontyfikat różnił się od pozostałych. Jan Paweł II nie zamknął się w Watykanie – wychodził do wiernych, aby otwierać drzwi Chrystusowi. Głosił wiarę, nadzieję i miłość. W czasie swojego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki do 129 krajów na wszystkich kontynentach. Do Polski pielgrzymował 9-krotnie.

Odszedł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 – przeszedł do Domu Ojca. Po śmierci Jana Pawła II wielu duchownych przedstawicieli Watykanu, a także wiernych zaczęło nazywać Go Wielkim. 13 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.

1 maja 2011 roku sługa Boży Jan Paweł II został beatyfikowany. To wyjątkowy dzień dla naszej społeczności szkolnej. Z tej okazji nasza szkoła stała się gospodarzem gminnych uroczystości upamiętniających osobę Ojca Świętego. W szkole odbyły się finały konkursów: plastycznego i recytatorskiego. Konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na konkurs plastyczny wpłynęło około 60 prac dzieci z terenu gminy. W finale konkursu recytatorskiego wzięło udział 15 dzieci. Nasi uczniowie brali także udział w konkursach papieskich organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Archidiecezjalnej, Rodzinę Szkół Jana Pawła II. Zwieńczeniem tych działań był występ naszych uczniów pt. „W hołdzie Janowi Pawłowi II”. Dzieci przypomniały najważniejsze fakty i wydarzenia dotyczące świętości naszego Patrona. Na pamiątkę tych wydarzeń każdy uczeń otrzymał obrazek przedstawiający Papieża z datą Jego beatyfikacji. Był to niezapomniany i wyjątkowy dzień dla nas wszystkich.

Dnia 5 lipca 2013 papież Franciszek wydał dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II i ogłosił, że polski papież zostanie kanonizowany razem z błogosławionym Janem XXIII, zaś 30 września 2013 podczas konsystorza wyznaczył datę ich kanonizacji. Cudem tym, jak poinformował ks. Federico Lombardi, jest zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, uzdrowienie kobiety z Kostaryki, Floribeth Mora Diaz cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Kobieta, oglądając beatyfikację Jana Pawła II, zaczęła do niego się modlić, po czym doznała nagłego uzdrowienia.

27 kwietnia 2014, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, podczas uroczystej mszy świętej na placu świętego Piotra, pod przewodnictwem papieża Franciszka, przy koncelebrze emerytowanego papieża Benedykta XVI, błogosławiony Jan Paweł II i błogosławiony Jan XXIII zostali ogłoszeni świętymi i włączeni w poczet świętych Kościoła katolickiego. W uroczystości uczestniczyło wiele zagranicznych delegacji, w tym także z Polski. Podczas tej uroczystości papież Franciszek ogłosił świętego Jana Pawła II patronem rodzin. Była to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954, jak również była to pierwsza taka uroczystość na Placu Świętego Piotra, gdzie koncelebrował urzędujący i emerytowany papież.

Przez 5 lat spotykaliśmy się ze wspólnotą szkół polonijnych i polskich imienia Jana Pawła II podczas zjazdu tych szkół w Katolickim Liceum i Gimnazjum w Łodzi. Wspólnie uczestniczyliśmy w warsztatach, przygotowywaliśmy scenki dotyczące nauczania Ojca Świętego, prezentowaliśmy nasze osiągnięcia i wiedzę dotyczącą Patrona. Wielokrotnie w naszej szkole gościliśmy dzieci z Łomży i Wilna. Niezwykła atmosfera spowodowała wyjątkową więź i liczne przyjaźnie między dziećmi z sąsiadujących krajów. Ostatnie nasze wspólne spotkanie odbyło się w październiku 2018 roku.

Co roku, w miesiącu październiku, obchodzimy Dzień Papieski, zawsze pod innym hasłem. Przygotowujemy montaż słowno-muzyczny, który wystawiamy w naszej parafialnej Świątyni. Gromkie brawa świadczą, że występ naszych dzieci zawsze się podoba. W ciągu całego miesiąca października przypominamy postać Ojca Świętego, Jego nauczanie, wskazówki, myśli, które zawsze będą dla nas wszystkich drogowskazem w życiu.

Każdy z nas nosi w sercu wiele serdecznych wspomnień, słów i gestów Papieża, które stały się naszym udziałem i które głęboko w nas zapadły. To miłość emanująca z Jana Pawła II przyciągała wszystkich do Niego i pozwalała czuć się wspólnotą dzieci jednego Ojca. Tym bardziej dzisiaj powierza nam treści swojego nauczania, by stawały się w nas życiem w wierze, nadziei i miłości.

Dzieło jego pontyfikatu trwa w nas!