Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stwarzanie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabianiu prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej powinno także sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone według haseł tygodnia.

W naszej świetlicy:

 • Wychowawcy rozwijają zdolności i zainteresowania dzieci stosując różnorodne formy zajęć: czytelnicze, plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe.
 • Pracują z uczniami o różnym poziomie intelektualnym – udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce (pomoc w odrabianiu lekcji) i pracują z uczniem zdolnym (organizowanie wystaw, konkursów, i innych form aktywności według zainteresowań dzieci).
 • Dzieci systematycznie wykonują ćwiczenia pogłębiające umiejętność pracy w zakresie wspierania harmonijnego rozwoju wg metody Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula E. Dennisona.
 • Dzięki dobremu wyposażeniu sali w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i audiowizualny dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w wielu dziedzinach.
 • Miła i serdeczna atmosfera sprawia, że dzieci chętnie uczą się i bawią.

Szczególny nacisk położony został na wdrażanie dzieci do samodzielności oraz samorządności. W ramach licznych pogadanek wychowawcy świetlicy uczulają dzieci na estetykę otoczenia, higienę osobistą, kulturalne i bezpieczne zachowanie oraz, co równie ważne, na wzajemny szacunek, wzajemną pomoc i koleżeństwo.

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy:

 • mgr Jolanta Kuśmirek
 • mgr Aneta Kowalczyk-Kosterna
 • mgr Katarzyna Różalska
 • mgr Grzegorz Niewiadomski
 • mgr Ksenia Brzezińska-Rum
 • mgr Marietta Madzio

Świetlica pracuje w godzinach 7.00-9.00 i 12.45-16.45

Telefon do świetlicy: 42 232-36-14

Regulamin świetlicy.

Zasady zachowania.